Лични данни

Информация за правата на лицата по защита на личните данни

1. Микро АСУ ООД, ЕИК 825095010, номер на удостоверение за администратор на лични данни № 73379 с настоящето потвърждава, че информацията и личните данни предоставени от клиентите, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на законодателството за защита на личните данни на Европейския съюз. Личните данни се използват за приемане и изпълнение на поръчки, за доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и за свързване с клиентите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Част от личните данни (име, адрес, телефон) могат да бъдат предоставени на куриерски фирми с цел доставяне на поръчаните стоки до клиента.

2. Обработване на лична информация и нейната употреба.

2.1. При достъп до уебсайта и за ползване на предоставяните чрез него услуги, е възможно изискването за въвеждане на лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, която може да съдържа лични данни или косвено да бъде асоциирана с такива, преди което ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично и недвусмислено, по електронен път, дава съгласието си за това при регистрация и след направена от него отметка „Прочел съм и съм съгласен с Общи условия“.

2.2 ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да защити въведената от ПОТРЕБИТЕЛЯ информация чрез въвеждане на вътрешни процедури, които да предотвратят неоторизиран достъп. Събраните данни се съхраняват в компютър, достъпът до който е ограничен само за упълномощени лица.

2.3. Автоматично, с електронното попълване на данните за подаването на поръчка за доставка на продукти, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява ТЪРГОВЕЦЪТ, като администратор да обработва и съхранява личните му данни, в съответствие със Закона за защита на личните данни и тези общи условия, и ги потвърждава пред ТЪРГОВЕЦА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява, че ТЪРГОВЕЦЪТ има право да използва тези лични данни, с цел изпълнение на поръчката от ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и за предлагането на всякакви други продукти и услуги от уебсайта www.microasu.net в съответствие със Закона за електронната търговия.

2.4. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите ПОТРЕБИТЕЛИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с Българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

2.5. Предоставяйки лични данни, Вие се съгласявате, че тези лични данни ще се съхраняват и обработват за периода на съществуването на Вашия профил в уебсайта www.microasu.net, а в определени по закон случаи след първоначалната обработка - за толкова дълъг период, колкото е необходимо. Вие имате право по всяко време да изисквате актуализация на личните си данни, информация относно ползването на личните Ви данни, както и да изисквате изтриване на Вашите лични данни.