Температурно разширение

Онлайн калкулатор за температурно линейно разширение

Покачването на температурата води до промяна в размера на материалите.

Пример: Лист от PVC плоскост "Forex Classic" с дължина 2 метра, при повишаване на температурата с +30ºC, се удължава
приблизително с 2мм на линеен метър или с 4мм за цялата дължина.

Коефициентът на линейно разширение -α- изразява степента на промяна в размера на материала при изменение на температурата с 1ºC.

При фиксиране на плоскост към основа със значителна разлика в коефициента на температурно линейно разширение,
могат да се получат следните нежелани дефекти:

Разлепване:
- когато плоскостта е фиксирана с лепило или двойно лепяща лента

Напукване:
- когато плоскостта е фиксирана с винтове или други крепежни елементи
- когато плоскостта е поставена в ограничителна рамка

В следващата таблица са дадени коефициентите на линейно разширение
на различните материали.

  Плоскости            Коефициент на линейно разширение -α-
                              (10-6m/(mºC))
       ACP                                   22.2
       ABS                                   73.8
      PMMA                                    75
      EVA                                   180
      PE                                   200
      PS                                   70
      PET                                   59.4
      PVC                                   50.4

 

Температурното линейно разширение може да се изчисли със следната формула:
DL = L0*α*(T1-T0) , където:

DL - промяна в дължината
L0 - началната дължина
α - коефициентът на линейно разширение
T0 - началната температура
T1 - крайната температура

Калкулатор

Проблемът с температурното разширение е изразен най-силно при лепене на разнородни материали.

Примери за критични апликации:

  • стъкло към PVC

  • стъкло към алуминий

  • стъкло към акрил и др.

Обратно към "Полезни съвети"