Калкулатор за температурно линейно разширение

Температурното линейно разширение се изчислява със следната
формула: DL = L0*α*(T1-T0) , където:

DL - промяна в дължината
L0 - началната дължина
α - коефициентът на линейно разширение (10-6m/(mºC))
T0 - началната температура
T1 - крайната температура

Калкулатор

L0 - начална дължина (m)

T0 - начална температура (ºC)

T1 - крайна температура (ºC)

α - коефициент на линейно разширение (m/mºC)
(виж референтните стойности на "α" в таблица по-долу)DL - промяна в дължината (mm):

 

Коефициенти на линейно разширение на различните материали

Плоскости Коефициент на линейно разширение -α-
(10-6m/(mºC))
PVC 50.4
PMMA 75
PET 59.4
EVA 180
PE 200
PS 70
ABS 73.8
ACP 22.2

 

Обратно към "Полезни съвети"